Hatay ve Kilis İllerinde Terörden Zarar Gören Esnaf ve Sanatkarların Kredi Borçlarının Ertelenmesi

Bakanlar Kurulunun 03.02.2018 tarihli ve 30321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.02.2018 tarihli ve 2018/11332 sayılı Kararı ile Hatay ve Kilis illerinde (ilçeler dâhil)  faaliyet göstermekte olup, anılan illerde 20.1.2018-30.4.2018 arasında yaşanan ve yaşanması muhtemel terör olayları nedeniyle işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkârların Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine imkân sağlanmıştır.
 
Anılan Karar gereğince; terör olayları nedeniyle iş veya işletmelerinin zarar gördüğüne dair ilgili kamu idaresinden alınan resmî yazı ile birlikte Bankaya yazılı olarak müracaatta bulunan esnaf ve sanatkârlar bir yıl içinde dolacak olan veya bankaya müracaat tarihi itibariyle vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan veya tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış bulunan kredi borçları vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren 1 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmiştir.

Buna bağlı olarak, esnaf ve sanatkârların kredi borçlarına ait itfa tablosu doğrultusunda kalan tüm taksitleri de birer yıl ötelenmiştir.

Ek: 2018/11332 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı