Genel Müdürlüğümüz Uzman ve Şube Müdürlerine Yönelik Bilgilendirme Programı Gerçekleştirildi

Bakanlığımız birimlerinin yeniden yapılandırılmasıyla birlikte Mülga Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü ile Mülga Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü birleştirilerek Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü oluşturulmuştur.
 
Bu çerçevede, 15.02.2019 tarihinde Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü uzman ve şube müdürlerine yönelik bilgilendirme programı düzenlendi. Eğitim Dairesi Başkanı Ali BAYRAKDAROĞLU’nun açılış konuşmasıyla başlayan program kapsamında, Kooperatifler Dairesi Başkanı Seçkin CENKIŞ ile Meslek Kuruluşları Dairesi Başkanı Altan ÖZBİLEN mülga genel müdürlüklerin çalışma alanlarıyla ilgili katılımcılara bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.