Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Gıda Sektörü Analizi 10. Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği ve ülke genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 1.5 milyon esnaf ve sanatkârın sektörler bazında sorunlarını tespit etmeyi amaçlayan “Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Gıda Sektörü Analizi” projesinin onuncu odak grup toplantısı 14-15 Mart 2016 tarihlerinde TOBB Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü personeli ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan proje ekibinin yanı sıra, ilgili sektörden meslek kuruluşlarının ve kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen daha önceki odak grup toplantıları, yerinde inceleme ziyaretleri ve büyük şirket mülakatları gibi çalışmalardan elde edilen verilere dayanarak oluşturulan, sektörün genel anlamda karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik fikirler toplantının ana gündem maddesini oluşturdu.