Genel Sekreterler Hizmet İçi Eğitim Semineri Gerçekleştirildi

İstanbul Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği tarafından düzenlenen, ‘Genel Sekreterler Hizmet İçi Eğitim Semineri’ ne Genel Müdürlüğümüzü temsilen Uzman Yardımcıları Ünal Okumuş Nazan Zer ve Merve Burat Kocacık katılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz uzman yardımcılarından Nazan Zer ve Merve Kocacık,  5362 Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hakkındaki mevzuat sunumunu gerçekleştirmiş olup; özellikle 5362 sayılı Kanun uyarıca çıkarılmış olan Esnaf ve Sanatkârla Odalarının Unvan Değişikliği Hakkında Tebliğ ile Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarında Denetim Kurullarının Çalışma Usulü ve Düzenlenecek Raporlar Hakkında Tebliğe değinmişlerdir. Katılımcılara söz konusu Tebliğler çerçevesinde; odaların unvan değişikliği taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar ile meslek kuruluşlarının denetim kurullarının hazırlayacakları raporların usul ve esaslarına dair gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

Uzman Yardımcısı Ünal Okumuş ise Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kollarının Yeniden Belirlenmesi Çalışmasında gelinen noktayı anlatarak, yeni sistemde meydana gelecek değişikliklerden bahsetmiş ve Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS) hakkında sunum ve uygulamalı eğitim vermiştir. Sunumların ardından soru-cevap kısmına geçilmiş ve katılımcılardan gelen sorular cevaplandırılmıştır.
Eğitim programı İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz tarafından katılımcı sertifikalarının takdim edilmesiyle son bulmuştur.