Kredi Finansman Kurulu Alt Çalışma Grubu 3. Toplantısını Gerçekleştirdi

Esnaf ve Sanatkârlar Şurası Kredi Finansman Kurulu alt çalışma grubu üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa'nın başlanlık ettiği gruba, Halk Bankası, TESK, KOSGEB, Ankara, İstanbul, İzmir Esnaf ve Sanatkâr Birlik temsilceleri katıldı.

Toplantıda;
      1. Esnaf ve sanatkârlara yönelik kamusal desteklerin etkinliğinin ve çeşitliliğinin sektörün talepleri ve günün koşulları dikkate alınarak artırılmasına yönelik olarak;
       d)    Esnaf ve sanatkârlara proje ve iş planı hazırlama, kredi ve teşvik başvurusu yapma konusunda verilen eğitimlerin etkinliğinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması,
       e)    Meslek kuruluşları bünyesinde esnaf ve sanatkâra kamusal destekler hakkında bilgi desteği sağlayacak, başvuru süreçlerini yönetecek birimlerin oluşturulması,
     
    2. Esnaf ve sanatkârların ticari kredilerden ve alternatif finansman yöntemlerinden daha uygun koşullarda faydalanması için;
      c)    Esnaf ve sanatkârların alternatif finansman yöntemlerinden yararlanabilmesi için Finansal Kurumlar Birliği ile ortak çalışmalar yapılması ve alternatif finansman yöntemleri konusunda esnaf ve sanatkârların bilgilendirilmesi,
      d)    Esnaf ve sanatkârların melek yatırımcılık, mikro kredi gibi alternatif finansman yöntemleri hakkında bilgi düzeyinin artırılması ve bu kaynaklardan etkin olarak faydalanmalarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması.

   4. Esnaf ve sanatkârların mevcut kamusal destekler hakkındaki bilgi düzeyinin artırılması için;
  1. Öncelikli olarak esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşları personelinin kamusal destekler hakkındaki bilgi düzeyinin artırılması,
  2. Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının, desteklerin tanıtılması, başvuru süreçlerinin takip edilmesi gibi süreçlerde esnaf ve sanatkârlara danışmanlık sunması,
  3. Esnaf ve sanatkârların mevcut kamusal destekler hakkındaki bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik kamu kurumları ve meslek kuruluşlarınca bilgi teknolojileri (web portalı, mobil uygulamalar vs.) kullanılarak hizmet verilmesi,
  4. Kamu kurumlarınca yürütülen desteklere ilişkin tanıtıcı faaliyetlerin daha çok sayıda esnaf ve sanatkâra ulaşmasının sağlanması.
    5.Esnaf ve sanatkârların finansal okuryazarlık kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacına yönelik olarak;
  1. Kamu kurumları, finans kuruluşları, üniversiteler ve meslek kuruluşları işbirliğiyle ülke genelinde düzenlenecek faaliyetler aracılığıyla esnaf ve sanatkârlara finansal okuryazarlık eğitiminin verilmesi,
  2. Uzaktan eğitim imkânlarından faydalanılarak finansal okuryazarlık eğitimine erişilebilirliğin artırılması,
  3. Verilen kamusal desteklerin çeşitli eğitimlerle birleştirilmesi yoluyla esnaf ve sanatkârların ihtiyaç duyulan konularda bilgi düzeyinin artırılması.

maddeleri özelinde Esnaf ve Sanatkârlara sağlanacak kredi ve desteklerde birinci ve ikinci toplantıda edinilen bilgiler doğrultusunda Esnaf ve Sanatkâr mesleklerine düşen görevler yapılması gereken çalışmaları konusunda istişarelerde bulunuldu.