Tebliğ

Esnaf ve Sanatkâr Odaları Arasında veya Esnaf ve Sanatkâr Odaları İle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bünyesindeki Odalar Arasında Üye Kayıt Zorunluluğu Bakımından Çıkacak Anlaşmazlıkları Çözümlemek Üzere Oluşturulan Mutabakat Komitelerinin Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

Esnaf ve Sanatkarlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ

Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Unvan Değişikliğine İlişkin Tebliğ

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarında Denetim Kurullarının Çalışma Usulü ve Düzenlenecek Raporlar Hakkında Tebliğ
Üst Yazıyı İndirmek İçin Tıklayınız

YK-1 ODA YÖNETİM KURULUNA SUNULACAK DENETİM RAPORU TASLAĞI İndirmek İçin Tıklayınız
YK-2 BİRLİK YÖNETİM KURULUNA SUNULACAK DENETİM RAPORU TASLAĞI İndirmek İçin Tıklayınız
YK-3 FEDERASYON YÖNETİM KURULUNA SUNULACAK DENETİM RAPORU TASLAĞI İndirmek İçin Tıklayınız
YK-4 KONFEDERASYON YÖNETİM KURULUNA SUNULACAK DENETİM RAPORU TASLAĞI İndirmek İçin Tıklayınız
GK-1 ODA KURULLARINA SUNULACAK DENETİM RAPORU TASLAĞI ( PDF ) İndirmek İçin Tıklayınız
GK-1 ODA KURULLARINA SUNULACAK DENETİM RAPORU TASLAĞI ( WORD ) İndirmek İçin Tıklayınız
GK-2 BİRLİK GENEL KURULLARINA SUNULACAK RAPOR TASLAĞI (WORD) İndirmek İçin Tıklayınız

GK-3 FEDERASYON GENEL KURULLARINA SUNULACAK RAPOR TASLAĞI (WORD) İndirmek İçin Tıklayınız
KONFEDERASYON GENEL KURULUNA SUNULACAK RAPOR TASLAĞI  (WORD) İndirmek İçin Tıklayınız