Önemli Bağlantılar

Link Açıklama
www.turkiye.gov.tr Tüm e-devlet uygulamaları
www.bst.gov.tr Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
www.csgb.gov.tr Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
www.sgk.gov.tr Sosyal Güvenlik Kurumu
www.maliye.gov.tr Maliye Bakanlığı
www.icisleri.gov.tr İçişleri Bakanlığı
www.meb.gov.tr Milli Eğitim Bakanlığı
hbogm.meb.gov.tr Milli Eğitim Bakanlığı - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
www.gib.gov.tr Gelir İdaresi Başkanlığı
www.ubak.gov.tr Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
www.kosgeb.gov.tr KOSGEB
www.myk.gov.tr Mesleki Yeterlilik Kurumu
www.tesk.org.tr Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
www.tobb.org.tr Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
www.teskomb.org.tr Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği