Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Denetim Kurullarınca Genel Kurula Sunulması Öngörülen Örnek Denetim Raporu Formu

20.11.2015 tarihli ve 29538 sayılı Resmi Gazetede  "Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarında Denetim Kurullarının Çalışma Usulü ve Düzenlenecek Raporlar Hakkında Tebliğ" yayımlanan Denetim kurullarının çalışma usullerinin belirlenmesi ve hazırlanan raporlarda yeknesaklığın sağlanması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanarak yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ uyarınca Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan denetim kurulları tarafından hazırlanarak Genel Kurullarına sunulacak örnek  formu;

pdf formatında indirmek  için tıklayınız.
word formatında indirmek  için tıklayınız.